retourner l'indice
:: Retourner au Début

:: Cours d'Espagnol de Langue Etrengére
:: Programmes Universitaires
:: Agents Linguistiques Internationaux

:: Le Centre d'études Agarimo
:: La Galicie et Betanzos
:: F.A.Q.s

:: formulaire d'IMMATRCULATION
:: ESSAI de niveau (en Espagnol)
Usando o formulario para mensaxes ou simplemente por teléfono ou correo electronico, estaremos encantados de atendelo.   


 
                    
cours despagnol de langue etrangere programmes universitaires image
cours despagnol de langue etrangere programmes universitaires agents linguistiques internationaux
Cours d'espagnol de Langue Etrangére para estudantes e mestres que desexen actualizar os seus coñecementos. Os cursos están complementados con outros servicios como o logement na propia cidade. Para ti, temos a information complémentaire que necesites, ademais de un resumo de questions fréquentes e outros recursos. Tamen poderas facer a inscripcion online e consultar os prix dos cursos. Fai click nestes links ou no boton azul.
Pensando nos responsables universitaros de programas Study Abroad, temos a su disposición visites culturelles, con services complémentaires engadidos. Información sobre Tourisme en Galice (Galice) e como aproveitar a estancia dos seus alumnos connosco. Ademais, respostas as questions frequentes e un resumo de prix. Tamén poderá solicitar o matériel promotionnel que temos a su disposicion.
Especialmente deseñados para os axentes linguisticos, os nosos produits e services complémentaires especificos son a resposta as demandas do profesional. A information, a resposta a cuestions comuns, o personnel de contact, daranlle a clave de porque elexir Agarimo. Tamén temos a sua disposicion unha táboa resumo cos nosos productos e prix. Teña en conta que certas partes desta seccion son de acceso restrinxido aos profesionais.
Durante este mes, te descontaremos un 50% en la matrícula. Visita nuestra sección de CURSOS PARA GRUPOS y solicítanos un presupuesto personalizado // Hemos preparado una nueva ruta dedicada a la literatura femenina: visítala en Programas Universitarios //
queimada gallega
Betanzos foi non hay moito unha das 7 provincias galegas, e toda unha testemu�a da historia de Galicia.
test de nivel
Temos o seu dispor os nosos catalogos, en formato PDF, para que poida descargalos cantas veces quera
  Liceo Internacional Agarimo || Valdoncel 20,1º I || Betanzos 15300 A Coruña - Spain || +34 981 774667 || agarimo@agarimospanish.com
italiano english español galego english español galego italiano español galego english español italiano galego english italiano